UWAGA! Zmiana sposobu publicznego otwarcia ofert


Informujemy, że w związku z działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 publiczne otwarcie ofert  w prowadzonych postępowaniach o udzielanie Zamówień Publicznych będzie odbywało się jedynie poprzez udostępnianie transmisji „Na żywo” w Internecie pod adresem:

https://przetargi.powiat.tczew.pl/transmisja-na-zywo-z-otwarcia-ofert-przetargowych/transmisja-przetargow.html