Dostawa wyposażenia – pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego – poprzez prace budowlane i doposażenie”

Po modyfikacji SIWZ z dnia 14.10.2019 r. termin składania ofert upłynął w dniu 21 października 2019 r. o godz. 10.00.


Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2019 r. o godz. 9.00.

Załączniki

Odnośniki