Zakup i instalacja programu komputerowego do nauki przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie w ramach projektu pn. „Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”

Termin składania ofert upłynął w dniu 10 stycznia 2020 r. o godz. 10.00.

Załączniki

Odnośniki