Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie” w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

Po modyfikacji SIWZ termin składania ofert upłynął w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 10.00.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 10.00.


Załączniki

Odnośniki